Використання Cookie

Цей сайт використовує файли Cookies, тож Ви можете дозволити нам анонімно збирати статистичні дані для покращення роботи сайту. Ви можете погодити або заборонити використання Cookies натиснувши відповідне посилання праворуч. Також для покращення роботи веб-сайту ми використовуємо веб-аналітику MouseFlow.

Ігноруйте це повідомлення, якщо Ви погоджуєтесь з політикою використання Cookies. Натисніть посилання нижче, якщо Ви хочете переглянути додаткову інформацію про використання файлів cookie або змінити налаштування.

Офіційні правила участі в акції «Місяць свободи від сушіння на балконі!»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ У АКЦІЇ

«Місяць свободи від сушіння на балконі!» (надалі «Акція»)

1. Організатор Акції

Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «БСХ Побутова Техніка» (надалі – «Організатор Акції»). Місцезнаходження Організатора Акції: 03680, м. Київ, вул. Радищева 10\14, корпус Б., код ЄДРПОУ 33631047

2. Право на участь в Акції

Брати участь в Акції мають право усі фізичні особи, яким виповнилося 18 років, які проживають на території України, та які протягом терміну проведення Акції придбають Акційну продукцію (надалі – «Учасники») в місці проведення Акції.

Учасниками за будь-яких обставин не мають права бути:

а) власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники Організатора Акції та Продавців;

б) чоловік або дружина осіб, зазначених у підпункті «а» цього пункту правил;

в) близькі родичі (діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у підпунктах «а» та «б» цього пункту правил;

г) неповнолітні;

д) недієздатні або обмежено дієздатні фізичні особи;

є) іноземці та особи без громадянства.

3. Продукція, що бере участь в Акції

Товар, з яким пов’язано проведення Акції (надалі «Акційна продукція»), – наступні моделі сушильних машин торговельної марки Бош (Bosch), а саме:

WTE84102ME

WTM83260OE

WTG86400OE

WTH83000ME

WTR85V10BY

WTW85460BY

WTW85461BY

WTW85540EU

WTY87781OE

4. Термін та місце проведення Акції

4.1. Термін проведення Акції: з 19 жовтня 2018 року по 19 листопада 2018 року включно (надалі - «Термін проведення Акції») за умови наявності Акційної продукції у Продавців.

4.2. Особи, що можуть здійснювати продаж Акційної продукції (надалі - «Продавці») зазначені на сайті www.bosch-home.com.ua у Розділі Акції. Продавці можуть мати акційні промо-матеріали (наклейки, плакати, що містять інформацію про Акцію).

5. Загальні умови участі в Акції

5.1. Участь в Акції надає право Учасникам повернути Акційну продукцію протягом 30 днів від дня купівлі, зафіксованого у фіскальному чеку, Продавцю та отримати сплачені за неї гроші від Продавця, за умови, що Акційна продукція не має механічних пошкоджень (за винятком нормального фізичного зносу), передається в повній комплектності (оригінальна упаковка, прилад, кабель живлення та додаткові аксесуари, які комплектуються з заводу) та у чистому вигляді.

Комплектація додатковими аксесуарами з заводу * Додаток 1

5.2. Умови участі:

Для прийняття участі в Акції потрібно:

- Придбати Акційну продукцію у Продавця протягом Терміну проведення Акції. Самостійно або за допомогою спеціалізованого сервісного центру встановити сушильну машину.

- У разі прийняття рішення про повернення Акційної продукції, самостійно або за допомогою спеціалізованого сервісного центру демонтувати та доставити Акційну продукцію Продавцю за власний кошт у точку продажу Продавця.

Встановлення та/або демонтаж Акційної продукції здійснюється Учасником за власний кошт.

6. Повернення грошей Учаснику

6.1. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин виявить бажання повернути Акційну продукцію протягом терміну, встановленого правилами Акції - 30 днів з дня купівлі, він звертається до Продавця, в якого було куплено Акційну продукцію. Учасник повинен, окрім Акційної продукції в повній комплектності та у чистому вигляді, подати Продавцю оригінали наступних документів:

- фіскальний чек, що підтверджує придбання Акційної продукції протягом Терміну проведення Акції;

- заповнений гарантійний талон на Акційну продукцію;

- власний паспорт громадянина України;

- довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- заяву з проханням прийняти Акційний товар назад та повернути гроші.

За запитом Продавця перелік необхідних документів для повернення грошей може бути розширений.

6.2. Грошові кошти Учаснику видаються готівкою Продавцем з каси магазину в день повернення, або в інший строк за двосторонньою домовленістю Продавця та Учасника, та за умови подання Учасником документів, перелічених в п. 6.1. У разі якщо оплата за Акційний товар була здійснена у безготівковій формі (у тому числі за допомогою електронного платіжного засобу) повернення здійснюється на рахунок Покупця у порядок та терміни, визначені умовами відповідної платіжної системи та банку. При цьому компенсується тільки вартість Акційної продукції, яку зазначено у фіскальному чеку. Усі витрати на монтаж, демонтаж та транспортування Акційної продукції від та до Продавця несе Учасник.

7. Додаткова інформація

7.1. Організатор Акції може залучати третіх осіб з метою виконання необхідних дій з підготовки, організації та проведення Акції.

7.2. Акція не є лотереєю, позаяк Організатор Акції не проводить розіграш призового фонду серед Учасників.

7.3. Учасники Акції інформуються про умови і терміни її проведення за допомогою наступних джерел: Інтернет–сайт www.bosch-home.com.ua, а також у Продавців.

7.4. Участь в Акції означає, що Учасник Акції ознайомлений з даними правилами та згідний із умовами Акції.

7.5. У випадку виникнення обставин форс-мажору, Акція припиняється за рішенням Організатора Акції.

7.6. Організатор Акції має право в односторонньому порядку змінювати умови Акції.

7.7. Кількість Акційної продукції обмежена.

7.8 Організатор Акції не несе відповідальності за неспроможність Учасника скористатися правом на повернення Акційної продукції.

8. Додаткові умови

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції та/або Продавця будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

8.2. Для участі у Акції в рамках цієї Акції Учасник має надати Організаторові Акції /Продавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами, що відповідає його згоді. Фактом участі в цій Акції Учасник підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

8.3. Організатор Акції/Продавець не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

8.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних та зображень Організатором Акції/Продавцем, з маркетинговою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких соціальних мережах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора Акції на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора Акції, попередньо повідомивши Організатора Акції про таке рішення. Усі публікації, відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Такі особи надають свою згоду на використання їхніх зображень, в тому числі під час реклами товарів Організатора Акції, та на публікацію своїх даних у будь-яких соціальних мережах. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

8.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.6. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

8.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором та Продавцем на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення Акції згідно офіційних Правил, підготовки статистичної інформації тощо.

8.8. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору Акції та Продавцю згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.

8.9. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора АкціїПродавця як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора/Продавця як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.10. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором/Продавцем самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.11. Особою зі сторони Організатора Акції, відповідальною за координацію та контроль за проведенням Акції є Метьолкін Віктор.

*Додаток 1

Характеристики Ковшик для сушіння вовни Зливний шланг
WTE84102ME Ні Ні
WTG86400OE Так Так
WTH83000ME Ні Ні
WTM83260OE Так Ні
WTR85V10BY Ні Ні
WTW85460BY Ні Ні
WTW85540EU Ні Так
WTY87781OE Так Так