Використання Cookie

Цей сайт використовує файли Cookies, тож Ви можете дозволити нам анонімно збирати статистичні дані для покращення роботи сайту. Ви можете погодити або заборонити використання Cookies натиснувши відповідне посилання праворуч.

Ігноруйте це повідомлення, якщо Ви погоджуєтесь з політикою використання Cookies. Натисніть посилання нижче, якщо Ви хочете переглянути додаткову інформацію про використання файлів cookie або змінити налаштування.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Рекламної акції «Виграй пилосос ТМ Bosch»

(далі за текстом – «Правила»)

1. Загальні положення

1.1. Організатором Рекламна акції «Активація» (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «БСХ Побутова Техніка» (БСХ) далі – «Організатор».

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «БСХ Побутова Техніка» (БСХ), далі –«Виконавець».

1.3. Метою проведення Акції є популяризація побутової техніки під знаком для товарів та послуг ТМ Bosch серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.

2. Строки проведення Акції – з 17:01:00 год. 26 грудня 2017 року по 17:59:59 год. 10 січня 2018 року включно.

3. Визначення Переможців Акції - з 17:00:01 до 17:59:59 год., 12 січня 2018 року (надалі – «день визначення Переможців Акції») в мережі Інтернет.

3.1. Акція проводиться на всій території* України, в Соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/boschhomeukraine/).

3.2. Результати Акції публікуються в Соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/boschhomeukraine/) в день визначення Переможців Акції під конкурсною публікацією.

* за винятком тимчасово окупованих територій України, та територій України, на яких відсутній контроль державних органів влади .

4. Учасники Акції:

4.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років, проживають на території України, та, які належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники»).

4.2. В Акції не мають права брати участь:

- працівники та представники Організатора, Виконавця Акції та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства;

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

- особи, що не відповідають вимогам п.4.1. даних Правил.

5. Умови участі в Акції

5.1. Участь у Акції:

5.1.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та стати Учасником Акції кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції здійснити дії в наступній послідовності:

- А) зайти на свій Аккаунт у соціальній мережі Facebook (при цьому Аккаунт має бути заповнений на 70% та повинен містити всю необхідну інформацію для участі у Акції (у випадку відсутності інформації про Учасника, яка міститься в його аккаунті в соціальній мережі, де вже зареєстрований Учасник, такий Учасник повинен заповнити відповідні поля ). До участі в Акції не допускаються фіктивні (вдавані) аккаунти Учасників та/або аккаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника, а також аккаунти Учасників, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Акції;**

- Б) приєднатися до спільноти «Bosch Home Ukraine» в Соціальній мережі Facebook (за посиланням – https://www.facebook.com/boschhomeukraine/)

- В) поруч з конкурсним постом в Соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/boschhomeukraine/) натиснути віртуальну кнопку «share» (поділитись новиною/інформацією) – розміщення інформації в соціальній мережі Facebook;

- Г) в коментарях до будь-якого допису на сторінці спільноти «Bosch Home Ukraine» в Соціальній мережі Facebook написати коментар про те, що на Вашу думку є найважливішим для користувача під час вибору побутової техніки для дому.;

- Д) ознайомитись з результатами Акції в день Визначення Переможців;

5.2. Реєструючись в Акції, згідно п. 5.1. Правил, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.4.1.-4.2.цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

5.3. Кожен Учасник має право взяти участь в Акції лише 1 раз.

5.4. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмову в наданні/врученні Подарунків відповідному Учаснику Організатор Акції приймає на підставах, вказаних вище в п.5.1. цих Правил.

**Аби уникнути відмови в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмови надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику, аккаунт добросовісного Учасника повинен містити достовірну інформацію (у відповідності з документом, що посвідчує особу: паспорт громадянина України) про прізвище, ім’я Учасника та справжнє фото Учасника. Аккаунт Учасника, який не містить вказаної інформації, буде визначено Організатором як такий, що є фіктивним, удаваним та такому Учаснику буде відмовлено в участі в Акції та/або знято з участі в Акції та/або відмовлено в наданні/врученні Подарунків Акції.

6. Подарунковий фонд Акції

6.1. Подарунковий фонд Акції включає в себе:

6.1.1. Подарунок – 1 (один) Пилосос моделі BGC4U2230 ТМ Bosch.

6.2. Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пункті 6.1.1.

6.3. Характеристики Подарунку визначаються на розсуд Засновника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Організатор Акції не несе жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Подарунку.

6.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунку Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Подарунку.

6.5. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунку забезпечується Виконавцем відповідно до вимог законодавства України.

7. Визначення Переможців Акції:

7.1. Визначення буде проведено шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою, буде визначено 1 (одного) Переможця;

У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

7.2. Особа, котру буде визначено Переможцем, та дотрималась всіх умов проведення Акції відповідно до даних правил, отримує право на отримання Подарунку.

7.3. Переможець отримує право на отримання одного Подарунку з визначених в п. 6.1.1. Правил відповідно до залишеного коментарю відповідно до п. 5.1.1. Правил.

7.4. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Подарунковий Фонд Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.

Організатор/Виконавець залишають за собою право модерації коментарів Учасників та в будь-який час можуть попросити від Учасника підтвердження даних, вказаних на сторінці Учасника. У випадку ненадання такої інформації Організатор має право відмовити Учаснику в участі у Акції.

У випадку недостовірності, неповноти наданої інформації Організатор не несе відповідальності щодо не сповіщення Учасника про право отримання Подарунку, перемогу в Акції.

7.5. Інформація про Переможців публікується на Сайті.

8. Порядок та строки отримання Подарунків Акції:

8.1. Учасник, якого буде визначено Переможцем Акції, зобов’язаний у строк до п’яти робочих днів від дня отримання від Виконавця Акції повідомлення у Соціальних мережах Facebook надати/повідомити, шляхом відправлення адміністратору групи Соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/boschhomeukraine/) та Виконавцю, наступні документи та інформацію:

8.1.1. адресу за якою має бути доставлено Подарунок;

8.1.2. надіслати скан-копії наступних документів:

- копію паспорту громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт);

- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

8.1.3. Переможець Акції зобов’язаний також підписати акт отримання Подарунку Акції (або інший документ, наданий Виконавцем Акції, який засвідчує факт отримання Подарунку Акції, на розсуд Виконавця) після отримання Подарунку.

8.2. Подарунки будуть передані кур’єрській службі для відправлення Переможцям та відправлені Переможцям протягом 2 (двох) календарних місяців від дня отримання даних від переможця. Всі питання відносно доставки Подарунків за адресою, наданою Переможцем, вирішуються між Переможцем та кур’єрською службою.

8.3. У випадку, якщо Переможець Акції не зв’яжеться у вказаний строк та не надасть Виконавцю Акції інформацію/документів, вказані в п.8.1.2. Правил, то вважатиметься, що такий Учасник добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

8.4. Передача права на отримання Подарунків Акції третім особам не допускається.

8.5. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.

8.6. Виконавець/Організатор мають право:- відмовити у видачі Подарунків Акції Учаснику, який не виконав належним чином та в повному об’ємі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, згідно цих Правил;- відмовити у видачі Подарунку, якщо Учасник вказав недостовірну інформацію про себе та/або адресу доставки.

Грошовий еквівалент Подарунків не видається.

8.7. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Головного подарунку/Подарунків Акції.

8.8. Виконавець/Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

8.9. Виконавець/Організатор Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

8.10. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможців Акції скористатись наданим їм Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

8.11. Виконавець/Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Виконавець/Організатор Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і права на одержання Подарунків Акції. Виконавець Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.12. Виконавець/Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора Акції та залучених ними третіх осіб, обставини.

9. Додаткові умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

9.2. Для отримання Подарунку Акції в рамках цього Акції Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цьому Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

9.3. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

9.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.

9.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних та зображень Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення Акції згідно офіційних Правил, підготовки статистичної інформації тощо.

9.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.

9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.11. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

9.13. Особою зі сторони Організатора, відповідальною за координацію та контроль за проведенням Акції є Ігор Нехаєв.

9.14. Особою зі сторони Виконавця, відповідальною за координацію та контроль за проведенням Акції є Ігор Нехаєв.

MyBosch

Зареєструйтеся безкоштовно та насолоджуйтесь перевагами!

Інформаційна підтримка

Зверніться до нас у зручний Вам спосіб.

Телефонуйте протягом дня з 9:00 по 18:00. 0 800 300 152

Технічні питання bsh-serviceua@bshg.com

Відкрийте для себе Bosch

Відкрийте для себе якісні, досконалі та надійні прилади

Знайти магазин

Знайти магазин або сервісний центр неподалік